Fasadputs JSP 0,5

 • Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor
 • Kan sprutas på och påföras manuellt
 • Största kornstorlek 0,5 mm
 • Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör

Fasadputs JSP 1,5

 • Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor
 • Kan sprutas på och påföras manuellt
 • Största kornstorlek 1,5 mm
 • Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör

Kalkcementbeläggning KSP

 • En färgad, polymermodifierad kalkcementbaserad ytbeläggning som appliceras genom sprutning eller manuellt
 • Lämplig som ytskikt på kalkcementbruk och tegelytor
 • Största kornstorlek 1,5 mm
 • Minsta tillverkningsparti 200 kg/kulör

Ädelputs JL

 • Genomfärgat kalkcementbaserat ytputsbruk
 • Kan sprutas på
 • Största kornstorlek 1,5 mm eller 3,0 mm
 • Minsta tillverkningsparti 1,5 mm 200 kg/kulör och 3 mm 500 kg/kulör

Säckskurningsbruk KRL

 • Färgat kalkcementbruk för säckskurning av tegelytor
 • Appliceras genom spruta eller manuellt
 • Största kornstorlek 1,5 mm
 • Minsta tillverkningsparti 500 kg/kulör

Antikbruk AL

 • Cementbaserat, polymermodifierat ytbruk för tegel, block och betongytor
 • Lämpligt för inom- och utomhusbruk
 • Största kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm
 • Färg vit

Sockel- och avjämningsbruk SOL

 • Kalkcementbaserat polymermodifierat fiberförstärkt bruk
 • För avjämning och tvåskiktsputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor
 • Lämpligt för inom- och utomhusbruk
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Fiberbruk FL

 • Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel och plastfibrer
 • För putsning av lättklinkerblock och betongblock samt lättviktsbetong- och tegelytor
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Avjämningsbruk TSL

 • Ett polymermodifierat, cementbaserat bruk
 • Avjämningsbruk för ytan på tjockt putsade prefabricerade element
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Limbruk FLL

 • Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel
 • För montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Limbruk FLL Vinter

 • Ett polymermodifierat bruk med cement som bindemedel
 • För fastsättning av Fescoterm fasadisolering i temperaturområdet -10°C...+5°C
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm