Krohvimört KS 10/90

 • Nakkesegu
 • Pritsitav lubitsementmört nakkekrohvimiseks
 • Sobib ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 3,0 mm

Krohvimört KS 35/65

 • Nakke- ja täitesegu
 • Pritsitav lubitsementmört nakkekrohvimiseks
 • Sobib ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 3,0 mm

Krohvimört KS 50/50

 • Täitemört
 • Pritsitav lubitsementmört täite- ja pinnakrohviks
 • Sobib ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 1,2 mm või 3,0 mm

Krohvimört KS 65/35

 • Pinnatasandussegu
 • Pritsitav lubitsementmört kattekrohvimiseks
 • Sobib ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 0,6 mm või 1,2 mm

Kergkrohvisegu KEV KS 35/65

 • Lubitsementsideainet ja mineraalset kergtäidet sisaldav nakke- ja täitemört
 • Pumbatav või käsitsi pealekantav
 • Suurim terasuurus 1,2 mm

Krohvimört HD KS 35/65 kiud

 • Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört
 • Kihipaksuste 5 – 30 mm jaoks
 • Sobib ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 3,0 mm

Krohvimört HD KS 20/80 kiud

 • Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört
 • Kihipaksuste 5–30 mm jaoks
 • Sobib ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 3,0 mm

Lubikrohvisegu K100/1200

 • Põhimört lubitsementmördi valmistamiseks ehitusplatsil vee ja tsemendi lisamisega kas mahuosadena või kaalutud kogustena.
 • Valmis märgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele.
 • Valmis lubitsementmört sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks.

Märgsegu

 • Fesconi märgsegu on lubjapõhine kuivmört, millest valmistatakse ehitusplatsil märga mörti. Fesconi eritootmismeetodiga valmistatud mördil on tavalise märgsegu head omadused.
 • Valmis märg mört sobib nakke-, täite- ja pinnamördiks, vastavalt tsemendi kogusele.
 • Sobib masin- ja käsitsikrohvimiseks.