Fassaadikrohv JSP 0,5

 • Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele
 • Sobib pihustamiseks ja käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 0,5 mm
 • Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta

Fassaadikrohv JSP 1,5

 • Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele
 • Sobib pihustamiseks ja käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 1,5 mm
 • Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta

Lubitsement-pinnakate KSP

 • Värviline, pritsitav, polümeeriga modifitseeritud lubitsement-pinnakate
 • Sobib lubitsementkrohvi ja tellispindade pindamiseks
 • Suurim terasuurus 1,5 mm
 • Väikseim valmistatav kogus 200 kg värvitooni kohta

Viimistlusmört JL

 • Värviline lubitsementmört pindkrohvimiseks
 • Pritsiga paigaldatav
 • Suurim terasuurus 1,5 mm või 3,0 mm
 • Väikseim valmistuskogus 1,5 mm 200 kg / värvitoon ja 3 mm 500 kg / värvitoon

Lasuurkrohvimört KRL

 • Värviline lubitsementmört tellisepindade õhekrohvimiseks
 • Sobib nii pritsiga kui ka käsitsi krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 1,5 mm
 • Väikseim valmistatav kogus 500 kg värvitooni kohta

Antiikkrohv AL

 • Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine pinnakrohv tellis-, plokk- ja betoonpindade pinnakatteks
 • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
 • Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm
 • Värvus: valge

Sokli- ja tasanduskrohv SOL

 • Polümeermodifitseeritud lubjatsemendi baasil fiibertugevdatud krohvisegu
 • Kergkruusaplokkidest soklite ja seinte ning betoonpindade tasandamiseks ja kahekihiliseks krohvimiseks
 • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Kiudmört FL

 • Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört, millesse on lisatud plastkiude
 • Kergkruusa- ja betoonplokkidest pindade krohvimiseks ning betoonist, kergbetoonist ja tellisest pindade krohvimiseks
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Tasandussegu TSL

 • Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine mört 
 • Paksu segukihi sisse valatud elemendi pinnatasandussegu  
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Liimmört FLL

 • Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört
 • Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Talvine liimmört FLL

 • Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört
 • Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks temperatuurivahemikus -10°C...+5°C
 • Suurim terasuurus 0,6 mm