Spackelmassa SF

 • Polymerbaserad spackelmassa och fogprodukt för innerväggar
 • Spackelmassa är lämpligt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Maximal kornstorlek 0,1 mm

Grundspackel LF

 • Polymerbaserat grundspackel för innerväggar
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 1 – 5 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Grundspackel LF RD

 • Polymerbaserat, lågdammande grundspackel 
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 1– 5 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Ytspackel LRF

 • Polymerbaserad ytspackel
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 0 – 3 mm
 • Maximal kornstorlek 0,3 mm

Ytspackel LRF RD

 • Polymerbaserad, lågdammande ytspackel 
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 0 – 3 mm
 • Maximal kornstorlek 0,3 mm

Tegelspackel TTF

 • En cementbaserad avjämningsmassa för innerväggar
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 2 – 10 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Grundspackel VF

 • Ett cementbaserat grundspackel för innerväggar
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 1 – 5 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Ytspackel VHF

 • En cementbaserad avjämningsmassa för innerväggar
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 0 – 3 mm
 • Maximal kornstorlek 0,3 mm

Våtrumsspackel WTT

 • Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 2 – 10 mm
 • Maximal kornstorlek 0,5 mm

Fyllnadsbruk TLR

 • Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel
 • Vägg- och takytor på torra, fuktiga och våta områden
 • Skikttjocklek: partiell avjämning 5 – 50 mm, övertäckning 5 – 30 mm
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm

Putsbruk SR 7

 • För upprätning av vägg- och takytor samt igensättning av rörslitsar i torra, fuktiga och våta utrymmen
 • Appliceras med spruta eller för hand
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm. Skikttjocklek: 5– 30 mm, (fördelning max. 50 mm)
 • Kan vattentätas efter 2–4 dygn (skikttjocklek högst 20 mm)

 

Gipsrappningsbruk GL

 • Pumpningsbart, lätt, krympfritt gipsbruk som också lämpar sig för manuell bearbetning
 • Fyllning, uträtning och utjämning av hål och ojämnheter i vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 10 – 40 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm

Väggyta förstärkningstyg

 • Ytförstärkningstyg för förstärkning av ytor med väggspackel
 • Förstärkning av ytor på block- och tegelväggar inomhus för att förhindra sprickor
 • Rullens format 1,0 m x 50 m