Ankurdusmört SR

 • Tsementsideainet sisaldav pumbatav erimört kavandustöödel tehtavaks ankurdamiseks. 
 • Tunnelite kaevetöödel kasutatavate ankrupoltide jootevalandid
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
 • Tugevusklass C 35/45

Talvineankurdusmört SR

 • Tsementsideainet sisaldav pumbatav erimört kavandustöödel tehtavaks ankurdamiseks. 
 • Tunnelite kaevetöödel kasutatavate ankrupoltide jootevalandid
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
 • Tugevusklass C 30/37
 • Kasutustemperatuur -10°C...+5°C

SILKO Korro SKC C35/45

 • Eribetoon nõudlike, soola ja pakasega koormatud paigalduskohtade jaoks
 • Suurim terasuurus 10 mm
 • Tugevusklass C 35/45
 • SILKO heakskiiduga

SILKO Pikakorro SPC C35/45

 • Kiiresti kõvenev erimört nõudlikesse tingimustesse
 • Suurim terasuurus 3 mm
 • Tugevusklass C 35/45
 • SILKO heakskiiduga

Nakkesegu TL

 • Betoontarindite parandustöödel kasutatava paranduskrohvi nakkesegu
 • Suurim terasuurus 0,6 mm
 • Nakketugevus > 1,5 MPa

Parandusmört KL 1,2

 • Betoontarindite kahjustuste, aukude ja valamisdefektide parandamiseks ja tasandamiseks seintel, põrandatel, treppidel, alusmüürides jm betoonpindadel
 • Nakketugevus R3
 • Suurim terasuurus 1,2 mm

Parandusmört KL 40

 • Rõdude valuparandusteks ning betoontarindite parandamiseks
 • Nakketugevus R3
 • Suurim terasuurus 1,2 mm

Remonttasandussegu YTL

 • Kergkruusa- ja betoonplokkidest tarindite ning betoonpindade tasandamiseks ja õhukeseks krohvimiseks
 • Betoontarindite paranduste viimistlemiseks välis- ja siseruumides
 • Kihi paksus 1 – 3 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Remondibetoon RKB

 • Betoonkonstruktsioonide täitmiseks, aukude paikamiseks ja remontimiseks
 • Seina-, lae- ja põrandapindadele, sise- ja välitingimustesse
 • Tugevusklass C 30/37
 • SILKO ja M1 -heakskiiduga

Kuivbetoon K-10 POZZ

 • Eritsementsideainet sisaldav kuivbetoon, mille putsolaanainete osakaal on 50%
 • Toode sobib erinevate plaatide kinnitamiseks kohtadesse, kus soovitakse vähendada kahjuliku katlakivi moodustumist
 • Maksimaalne terasuurus on 10 mm

Korrogard R 0,6 mm

 • Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud mört betoontarindite tasandamiseks ja kaitseks
 • Nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadele
 • SILKO heakskiiduga
 • Nakketugevus R3

Korrogard R 1,2 mm

 • Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört
 • Nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadele
 • SILKO heakskiiduga
 • Nakketugevus R3

Korrogard R 3,0 mm

 • Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört
 • Nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadele
 • SILKO heakskiiduga
 • Nakketugevus R3

Korroshot D KSD 5,0 mm

 • Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud eribetoon kuivpritsemeetodil tehtavaks pritsbetoneerimiseks
 • SILKO heakskiiduga
 • Nakketugevus R3

Quick Drill 45

 • Hõlbustab tsemendipasta tungimist kaljupragudesse
 • Kiirendab injekteeritud tsemendi kinnitumist ja kõvenemist