Stenfärg KS

  • Kalkcementbaserad färg med tillsatser som förbättrar vidhäftningsegenskaperna, väderbeständigheten och arbetbarheten
  • Fasadfärg för tegel och putsade ytor
  • Maximal kornstorlek 0,1 mm
  • Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör

Stenfärg S

  • Cementbaserad färg med tillsatser som förbättrar vidhäftningsegenskaperna, väderbeständigheten och arbetbarheten
  • Fasadfärg för betongytor
  • Maximal kornstorlek 0,1 mm
  • Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör

Kalkfärg KM

  • Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten