Pahtel SF

 • Polümeersideainega pahtel ja vuukimistoode siseseinte jaoks
 • Pahtel sobib värvitud pindade tasandamiseks ja kipsplaadi vuukimiseks
 • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
 • Suurim terasuurus 0,1 mm

Põhjapahtel LF

 • Polümeersideainega pinnatasandussegu seina- ja laepindade jaoks kuivades ruumides
 • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
 • Kihi paksus 1 – 5 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Põhjapahtel LF RD

 • Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu
 • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
 • Kihi paksus 1 – 5 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Pinnapahtel LRF

 • Polümeersideainega pinnatasandussegu
 • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
 • Kihi paksus 0 – 3 mm
 • Suurim terasuurus 0,3 mm

Pinnapahtel LRF RD

 • Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu 
 • Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
 • Kihi paksus 0 – 3 mm
 • Suurim terasuurus 0,3 mm

Kivipindade tasandussegu TTF

 • Siseseinte tsementsideainet sisaldav tasandussegu
 • Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
 • Kihi paksus 2 – 10 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Põhjapahtel VF

 • Tsementsideainega tasanduskrunt siseseinte jaoks
 • Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
 • Kihi paksus 1 – 5 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Pinnapahtel VHF

 • Tsementsideainega pinnatasandussegu seina- ja laepindade jaoks
 • Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
 • Kihi paksus 0 – 3 mm
 • Suurim terasuurus 0,3 mm

Niiskete ruumide tasandussegu WTT

 • Tsementsideainel põhinev niiskete ruumide seinte tasandussegu eelkõige hüdroisolatsiooni alla
 • Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
 • Kihi paksus 2 – 10 mm
 • Suurim terasuurus 0,5 mm

          

Täitemört TLR

 • Eritsementsideainega, kiiresti kõvastuv ja ruumide siseseinapindade täitemass
 • Seina- ja laepinnad nii kuivades, niisketes kui ka märgades ruumides
 • Kihi paksus: jaotamine 5 – 50 mm, ületasandamine 5 – 30 mm
 • Suurim terasuurus 1,2 mm

Siseruumide krohvisegu SR 7

 • Seinte ja lagede korrigeerimine ning soonte täitmine kuivades, niisketes ja märgades ruumides
 • Pealekandmine pritsiga või käsitsi
 • Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus: 5 – 30 mm, (jaotus max 50 mm)
 • Hüdroisolatsiooniga kaetav 2–4 päeva pärast (kihi paksus alla 20 mm)

Kipskrohvi mört GL

 • Pumbatav, kerge, mittekahanev kipstasandussegu, mis sobib ka käsitsi töötlemiseks
 • Seina- ja laepindadel olevate avade ja ebatasasuste täitmine, korrigeerimine ja tasandamine kuivades tingimustes
 • Kihi paksus 10 – 40 mm
 • Suurim terasuurus 0,6 mm

Tekstiil seinapinna tugevdamiseks

 • Tugevdustekstiil seinatasandussegu tugevdamiseks
 • Siseruumides asuvate plokkidest ja tellistest seinte pinnatasandussegu tugevdamine ja pragude tekke vältimine
 • Rulli mõõtmed 1,0 × 50 m