Putsbruk KS 10/90

 • Fästbruk
 • Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt
 • Maximal kornstorlek 3,0 mm

Putsbruk KS 35/65

 • Fäst- och fyllnadsbruk
 • Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt
 • Maximal kornstorlek 3,0 mm

Putsbruk KS 50/50

 • Ett fyllnadsbruk
 • Ett kalkcementbruk för utfyllning och ytskikt
 • Appliceras genom sprutning eller manuellt
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm

Putsbruk KS 65/35

 • Ytspackel
 • Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning
 • Appliceras genom sprutning eller manuellt
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm eller 1,2 mm

Lätt Putsbruk KEV KS 35/65

 • Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial
 • Kan pumpas eller appliceras manuellt
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm

Putsbruk HD KS 35/65 fiber

 • Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption
 • Skikttjocklek 5 – 30 mm
 • Appliceras genom sprutning eller manuellt
 • Maximal kornstorlek 3,0 mm

Putsbruk HD KS 20/80 fiber

 • Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption
 • Skikttjocklek 5 – 30 mm
 • Appliceras genom sprutning eller manuellt.
 • Maximal kornstorlek 3,0 mm

Kalkbruk K100/1200

 • Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning
 • Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement
 • Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering

Våt murbruk

 • Fescons våta murbruk är ett kalkbaserat torrbruk, varav man färdigställer vått murbruk på arbetsplatsen. Med Fescons speciella beredningsmetod får man de goda egenskaperna hos traditionell våtbruk.
 • Det färdiga våta murbruket är lämpligt för användning vid fästning, fyllning och ytrappning beroende på mängden cement.
 • Lämplig för maskin-och handrappning.