Gipsrappningsbruk GL

Kysy lisätietoa

Tuotekuvaus

Fescon Gipsrappningsbruk GL är ett krympfritt, gipsbaserat bruk avsett för stora fyllningar om 10-40 mm. Med gipsrappningsbruket fås en yta färdig att målas, men vid behov kan den utjämnas med Fescos Ytspackel LRF. 

  • Enkel att använda
  • Goda bearbetningsegenskaper
  • Fäster bra på underlaget
  • Sprutbar
  • Kan appliceras för hand
  • Avlastad
  • För torra inomhusutrymmen, inte för golvytor eller ytor som ska beläggas med plattor
  • Lämpliga underlag är: lättbetong, lättklinkerbetong, murade och rappade ytor

Käyttökohteet

  • Fyllning, uträtning och utjämning av hål och ojämnheter i vägg- och takytor i torra utrymmen.
Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
GTIN-koodi Tuotenimi Tuotenumero Pakkauskoko
6416841202383 KIPSIRAPPAUSLAASTI GL 15 KG 20238 15 kg
Underlaget

Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt. Ämnen som försämrar hållfastheten, såsom damm, fett osv., ska avlägsnas före uträtning och avjämning. Putsarmering monteras i materialens (t.ex. tegel/betong) gränsyta. Fyllningar om mer än 40 mm görs i flera skikt och man ska låta det undre skiktet härda i minst ett dygn innan ett nytt skikt appliceras.

Tillblandning

Kontrollera på säcken mängden vatten som bruket kräver. Blanda med tvångsblandare eller borrvisp i cirka 1-2 minuter. Låt bruket stå i cirka 10 minuter och blanda sedan i en kort stund till. Under omblandningen får du fram brukets rätta konsistens genom att tillsätta den slutliga mängden vatten. Det lönar sig inte att tillsätta den maximala mängden vatten direkt i början. Bearbetningstiden för det färdiga bruket är > 1 timme.

Arbetsinstruktioner

Produkt sprids ut jämnt med en bruksspruta eller för hand med en bruksslev av stål på hela underlaget som ska rappas, minsta skikttjocklek är 10 mm. Om bruket appliceras i flera skikt, ska det första skiktet ruggas upp till exempel med sandpapper och det nya skiktet ska spridas ut blött på blött, det vill säga innan det första skiktet har torkat. Ytan ruggas upp med en blöt svamp av cellplast och jämnas ut med en stålspatel. Vid behov kan den utjämnas med Fescons ytavjämning LRF före målningen.

Underhållsinstruktioner

Den förorenade ytan kan försiktigt torkas av med en fuktig svamp, utjämnas med ytspackel LRF eller målas.

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Materiaalimenekki

ca. 1,4 kg/m2/1 mm

Vedentarve ca. 6,6 / 15 kg
Olomuoto pulver
Sideaine gips
Runkoaine Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Väri ljus färg
Maksimiraekoko

0,6 mm

Pakkauskoko 15 kg
Varastointi

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Tiheys

ca. 1,1 kg/dm3

Kerrospaksuus

10 - 40 mm

Alin käyttölämpötila

+5°C

Työstettävyysaika > 1 h
Kuivumisaika

7 d

Puristuslujuus

ca. 5 MPa

Pintavetolujuus > 1,0 MPa
Kutistuma

< 0,1 ‰ (28 d prisma)

Palokäyttäytyminen A1