Nanten SL Bio AR

Kysy lisätietoa

Tuotekuvaus

2-komponenttinen, liuotteeton, itsestään siliävä, erittäin hyvin kemikaaleja kestävä epoksipinnoite.

Kestää jatkuvana rasituksena öljyjä, rasvoja, polttoaineita, normaalisti käytössä olevia pesuaineita, suoloja sekä tilapäisrasituksena useimpia teollisuudessa käytettäviä happoja ja emäksiä.

Käyttökohteet

  • Kovan kemiallisen ja mekaanisen rasituksen alaiset tilat 
  • Prosessi- ja elintarviketeollisuus 
  • Tuotanto- ja varastotilat 
  • Laboratoriot 
  • Sairaalat
GTIN-koodi Tuotenimi Tuotenumero Pakkauskoko
NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 257 15000 15 l
NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN SÄVY 241 15001 15 l
NANTEN SL BIO A-OSA - MUUT SÄVYT 15002 15 l
NANTEN SL BIO AR B-OSA 5 L 15094 5 l
NANTEN SL BIO AR B-OSA 200 L 15093 200 l

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 95% ja pinnan lämpötilan vähintään +3⁰C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +15⁰C ja suhteellisen kosteuden alle 80%.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan joko pintahionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsinnällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja alusta imuroidaan huolellisesti. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelytöitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

Pohjustuskäsittely

Pohjustus tehdään Nanten HM Bio Epoksilla. Kosteilla betonialustoilla, joiden suhteellinen kosteus on > kuin 95% on pohjusteena käytettävä kostealle betonille soveltuvaa Nanten M Primeria. Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huokoset siten että muodostuu ehjä yhtenäinen kalvo.

Paikkaukset

Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. HM Bio Epoksista ja hienosta täytehiekasta valmistetulla epoksikitillä. Suuremmat ja laajemmat ylitäytöt/oikaisut voidaan tehdä Nanten SL Epoksipinnoitteesta ja täytehiekasta (raekoko esim. 0,1-0,6 mm) valmistetulla täyttö-/ oikaisumassalla.

Sekoitus

Esisekoita SL Bio AR Epoksipinnoitteen A-osa ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä huomioiden käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa suhteessa toisiinsa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittimella noin kahden minuutin ajan välttäen ilman sekoittumista massan joukkoon. Lisää tarvittava määrä täytehiekkaa seokseen samalla sekoittaen ja jatka sekoittamista noin minuutin ajan huomioiden astian kulmat.

Sekoitussuhde

A-osa 3 tilavuusosaa ja B-osa 1 tilavuusosa.

Riittoisuus

2-4 mm kalvovahvuudella 1,4-2,4 l/m

Menekki 2 mm kalvovahvuudella n. 1,3 l epoksia ja noin 1 kg täytehiekkaa/m2

Työohje

Mikäli pohjustus on kahta vuorokautta vanhempi, on suoritettava karhennushionta ja hiontajätteiden poisto. Sekoitettu pinnoitemassa kaadetaan lattialle yhtenäiseksi vanaksi, josta se levitetään säätölastalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen työn edistymisen myötä pinta rullataan piikkitelalla ilmakuplien poistamiseksi.

Huom. Epoksipinnoitteen riittämätön sekoittaminen voi aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja väärä seossuhde kokonaan kovettumatta jäämisen. Älä kaavi astian reunoille jäävää seosta lattialle.

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Väri Sävytettävissä Nanten ja RAL värikarttojen mukaan.
Pakkauskoko A-osa 15 l peltiastiassa ja B-osa 5 l muoviastiassa.
Varastointi

+5°C…+25°C, varastointiaika enintään 6 kuukautta. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan.

Sekoitusaika Noin kaksi minuuttia.
Tiheys

Sideaineen tiheys 1,06 kg /l

Kiintoainetilavuus n. 100 %.
Käyttölämpötila

+15°C…+25°C

Käyttöaika Lattialle kaadettuna noin 20-30 minuuttia. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika

Kosketuskuiva 6 h (+25°C) ja 11 h (+15°C). Kuiva, kevyen liikennöinnin kestävä n. 12 h (+25°C) ja >24 h (+15°C). Täysin kovettunut n. 7 vrk.

Tartuntalujuus

1,5 N/mm2

Palokäyttäytyminen Bfl-S1
Ilman suhteellinen kosteus Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
Kemikaalien kestävyys Luokka II
Ohenne Ei ohenneta
Levitystapa Levitys hammastetulla teräslastalla tai säätölastalla
VOC-pitoisuus

Käyttöseoksen VOC 200 g/l (käyttövalmis seos)

EU VOC 2004/42/ EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteeseen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.